balabançı

is. Balaban çalan, tütək çalan. Aşıq Cəfər əlində saz, balabançı ilə çuxalarını çıxarıb durdular ayağa. Ə. H.. Dəfçalan, zurnaçı, balabançı, mütrüb də manqalın başında oturardı. H. S..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • balabançalan — is. Balaban çalan, tütək çalan. Aşıq Cəfər əlində saz, balabançı ilə çuxalarını çıxarıb durdular ayağa. Ə. H.. Dəfçalan, zurnaçı, balabançı, mütrüb də manqalın başında oturardı. H. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • arazbarı — is. Azərbaycan musiqisində təbiət və insan gözəlliyini vəsf edən lirik xarakterli, gümrah və nikbin təsirli vokalinstrumental pyes. Aşıq Cəfər və balabançı . . məclisin ortasında dayanırlar və keçirlər arazbarı çalğısına. Ə. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kərəmi — is. mus. Azərbaycan aşıq havalarından birinin adı. Balabançı genə durub gəlir Aşıq Cəfərin yanına, Aşıq Cəfər kərəmi oxuyur. Ə. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mütrüb — is. <ər. mütrib> 1. Keçmişdə musiqinin müşayiəti ilə toylarda rəqs edən oğlan (bəzən qız). . . Qorxurdum ki, özlərinə bir qəpik də saxlamayalar ki, mütrüb zad oynadanda şabaş verələr. C. M.. Dəfçalan, zurnaçı, balabançı, mütrüb də manqalın… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • oynamaq — f. 1. Oyuncaqla, yaxud əyləncə üçün olan oyunlardan biri ilə məşğul olmaq, onunla vaxtını keçirmək; əylənmək. Qaçdı tutdu oynamaq. Gəlinciklə oynamaq. Uşaq bütün günü oynayır. – Uşaq vaxtı küçədə aşıq aşıq oynayanda hərdənbir savaşardıq. C. M..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yekpay — z. <fars.> Aşıq havalarından biri. Aşıq Səfər yekpay oxuyur. Yekpaydan sonra balabançı əyləşir. Ə. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.